Welkom

 

Lezingen werkingsjaar

 

De bijeenkomsten zijn voor iedereen gratis toegankelijk en hebben plaats (tenzij speciaal anders vermeld) op een maandag te 20u00 in het Handelsbeursgebouw op de Kouter te Gent.

 

voor een routebeschrijving, klik hier

 

Hieronder vindt u het programma van dit werkingsjaar.

2018.12.03 GLOBALISERING EN INNOVATIEVE ARBEIDSORGANISATIES De noodzaak tot een nieuwe organisatievorm voor de arbeid.

De spreker belooft hij ons zijn visie te bieden op de spanning tussen toenemende globalisering en de klassieke arbeidsorganisatie: In mijn voordracht zal ik eerst uitgebreid het thema van de globalisering behandelen (historische situering, de “drivers” van de globalisering en de invloed van de globalisering op de toenemende ongelijkheid). Vervolgens zal ik toelichten dat de globalisering ons dwingt om de klassieke Tayloristische arbeidsorganisatie te vervangen door een nieuwe organisatievorm. Uiteraard zal ik mijn betoog illustreren met eigen bedrijfservaringen.’ Als erfgenaam van een familiebedrijf dat intussen meer dan een eeuw oud is, zal hij dit ook belichten vanuit de christelijke waarden die hij tijdens zijn loopbaan steeds in praktijk heeft willen brengen.

Herman VAN DE VELDE oud-voorzitter ETION, eigenaar van een beursgenoteerd internationaal bedrijf.


2019.02.04 MONNIK VANDAAG? Hoe wordt iemand monnik en hoe leeft iemand als monnik?

Dankzij recente televisie-uitzendingen, o.m. het interview in Wanderlust met Alicja Gescinska, maar ook omdat zijn naam lang fungeerde als een van de mogelijke kandidaten om aartsbisschop Leonard op te volgen, kan de abt van Orval zich tegenwoordig gerust tot de gekendere Vlamingen rekenen. Aangezien het als abt niet evident voor hem is om regelmatig buiten de gemeenschap te spreken, zijn wij bijzonder verheugd dat hij op onze uitnodiging heeft willen ingaan. Hij zal zijn lezing brengen onder de titel ‘Monnik vandaag?’ waarbij hij vanuit zijn eigen ervaring een licht wil werpen op rol en betekenis van het kloosterleven voor onze samenleving. Vertrekkend van de vraag hoe iemand die zeker geen monnik wilde worden het toch werd en dan nog wel in Orval, wil hij onderwerpen aanraken als geloof, gebed, monnik zijn, opvoeden vandaag, wat roeping is en hoe je die ‘vindt’. Daarbij zal hij zeker aandacht besteden aan wat Orval is en hoe je samenleeft in een gemeenschap met mensen uit compleet verschillende culturen waarvan er verscheidene uit erg moeilijke omstandigheden komen.

Lode VAN HECKE Abt van de trappistenabdij Notre Dame d’Orval


2019.03.25 LEVEN ALS KATHOLIEK IN AFRIKA Wat betekent het geloof waar je alles verliest?

Auteur, samen met haar echtgenoot Peter Verlinden, van “Marie – Overleven met de dood”. In 2016 geëerd met de 'titel' Vredesvrouw in de Belgische senaat. Zij zal ons onder de titel “Leven als Katholiek in Afrika. Het gaat om het bruto nationaal geluk”, vanuit haar ervaringen als vluchtelinge spreken over de rol die het geloof in haar lijdensweg heeft gespeeld: ‘Marie Bamutese getuigt als Afrikaanse hoe bepalend haar katholieke geloof is voor haar geluk. Ondanks haar zwaar parcours als overlevende van eerst de genocide in Rwanda en daarna de jacht op de Rwandese vluchtelingen in Congo is ze nooit haar geloof verloren, wel integendeel. Bij haar Afrikaanse vrienden en familieleden ziet ze hoe ook velen hun geluk vinden in het geloof, zelfs in erg moeilijke omstandigheden, in Afrika of elders in de wereld.’


Marie BAMUTESE Maatschappelijk werkster en Vredesvrouwe van de Belgische senaatVorige lezingen

 

Over ons

 

Stuurgroep

 

Nieuwsbrieven werkingsjaar

 

Contact

 

Laatst aangepast op 06.11.2018