Skip to main content

Giften

Giften en sponsoring

Help het Christen Forum Gent groeien

Omdat wij onze lezingen gratis ter beschikking willen stellen van alle geïnteresseerden zonder enige financiële drempel, zijn wij als vereniging volledig afhankelijk van de giften van sponsors, organisaties en particulieren.

Om de kosten van het Christen Forum te dekken, nodigen wij u uit ons te blijven steunen via een overschrijving op het rekeningnummer BE26 8900 1409 3929 van VZW Christen Forum Gent.