Skip to main content

Over ons

De nobis

Over het Christen Forum Gent

Het Christen Forum Gent wil een forum zijn waar levensthema’s en levensvragen tijdens lezingen met een livepubliek door eminente sprekers worden doorgelicht. De christelijke visie is de hoeksteen van onze benadering en deze opinie wordt geconfronteerd met andere invalshoeken en standpunten omtrent het aangesneden onderwerp.

Het Christen Forum biedt aan de christengemeenschap een steun in haar confrontatie met de vragen van altijd en thema’s van de dag en geeft aan allen de kans de christelijke visie hierop te (leren) kennen. De lezingen vormen een welgekomen bijdrage aan de individuele reflexie en lectuur, misschien ook tot gedachtewisseling en het bijwonen van andere lezingen.

De relevantie van de christelijke invalshoek voor de beklemmende individuele vragen en de maatschappelijke situatie zal telkens opnieuw aan de orde zijn.

De allereerste lezing van het Christen Forum ging door op 12 december 1977 te Gent.